Utbildning till stenhuggare

Stenhuggare var en gång ett av södra Sveriges vanligaste yrken, men numera är det betydligt mer sällsynt att göra det karriärsvalet. Det är dock långtifrån någon omöjlighet att försörja sig som stenhuggare – men det krävs en hel del jobb och en vilja hård som, just det, sten. Att arbeta som stenhuggare är i första hand ett fysiskt arbete, och det som räknas är den praktiska kompetensen. Det innebär att en stor del av utbildningen går ut på att själv arbeta med materialet för att öva upp en förståelse för stenhuggeri som yrke. Därutöver tillkommer förstås en del teoretisk kunskapsinlärning, vilket är en väsentlig del av stenhuggarens arbete. Utan en förståelse för sten som material är det nämligen svårt att klara sig länge i branschen.

 

Eftersom det är förhållandevis liten efterfrågan på att bli stenhuggare finns det inga tydliga karriärstegar. Det gör att du som funderar på att bli stenhuggare har friheten att själv lägga upp ditt yrkesliv. Det är numera svårt att få något som helst jobb utan en godkänd grund- och gymnasieutbildning, men om du skulle ha några kurser att ta igen går det alltid att läsa upp på Komvux. Därefter gäller det att specialisera sig inom stenhuggeriet, och det gör du enklast genom att göra praktik hos en redan etablerad stenhuggare. På så sätt får du på nära håll lära dig hantverket och det har du stor nytta av när du senare ska klara dig på egen hand.stenhuggare utbildning 2

 

Efter praktiken kan du antingen ta anställning på ett företag eller så kan du starta upp en egen verksamhet. En övervägande del av de uppdrag som kommer in till en stenhuggare i dag handlar om gravstenar. I övrigt klarar maskiner av att göra det mesta inom stenhuggeriet, men just gravstenar handlar även om en mänsklig relation som gör att stenhuggaren än i dag är en eftertraktad yrkesmänniska.

 

Att skola om sig från ett yrke till ett annat kan vara tufft både psykiskt och fysiskt, men om du klarar av det kan det var det bästa du gjort i ditt liv. Carina Åslund bestämde sig för att byta bana – från massös till stenhuggare – och numera får hon uppdrag från hela bygden. Hennes taktik var att se huruvida marknaden redan var mättad. Eftersom stenhuggaren på orten var på väg att gå i pension öppnades en lucka som Carina steg in i. Om konkurrensen är för hård är annars risken för att båda konkurrenterna går i konkurs stor.

 

Som stenhuggare och egen företagare måste du ständigt vara beredd på att kunder hör av sig till önskemål, och det gör behovet av att ha mobilen igång större. Om du inte svarar i telefon är risken stor att du går miste om en kund. För att slippa riskera att telefonen dör kan det vara bra att känna till att energizer.se säljer både mobilladdare och extrabatterier.