Stenindustri

Sverige har alltid varit ett land med många tunga industrier. Med sågverk och gruvor som kantar vägar från norr till söder har vi dels kunnat försörja vår egen befolkning med råvaror av olika slag, och dels kunnat upprätthålla en lönsam export. Den allra tyngsta industrin av dem alla hade länge sitt säte i Bohuslän. Det handlar om stenindustrin, där det främst var granit som bröts. 1844 var året som det första granitstenhuggeriet invigdes, och efter det var det hög efterfrågan på granit från Bohuslän. När stora byggnadsprojekt i Sverige liksom runt om i Europa skulle färdigställas var det just den bohuslänska graniten som man ville ha.

 

Under andra halvan av 1800-talet fortsatte den blomstrande stenindustrin, och det var många människor som hade sin försörjning som stenhuggare. Det fortsatte ända fram till 1929, när 7 000 människor jobbade inom industrin i Bohuslän. Då slog den globala finansiella depressionen till, och det blev glesare mellan ordrarna. Det, i kombination med en ökad automatisering av industrierna och en förflyttning av arbetskraften från manuella jobb i stenhuggeri till andra platser i samhället, gjorde att den en gång så stora granitindustrin krympte och praktiskt taget försvann.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Men minnena av Bohuslän som centrum för granitbrytning lever kvar, och fortfarande lever drömmen om att få uppleva något av de gamla glansdagarna. Företaget Benders har visat intresse för att få de gamla stenbrotten att producera granit igen, och hänvisar till att Sverige nu tvingas importera granit från Kina för att kunna tillfredsställa all efterfrågan. Den är inte bara dyrare att köpa och frakta hit; den är dessutom, menar Benders, kvalitetsmässigt undermålig i jämförelse med den svenska graniten. Att få liv i en så gammal industri som granitbrotten blir dock en rejäl utmaning med tanke på den stora utveckling som samhället har sett under det halvsekel som gått sedan det sist bröts granit i Bohuslän.

 

Granit, och sten i allmänhet, används till mycket. Det är berömt för att vara bland de hårdaste materialen som finns, och det gör det användbart till olika typer av byggprojekt. Det är slitstarkt och tål det mesta. Det finns dock andra användningsområden som kanske inte är lika uppenbara – men där sten lämpar sig utmärkt. Natursten fungerar exempelvis utmärkt som gravsten eftersom det kan stå i tusentals år utan att påverkas alltför mycket av väder och vind. Dessutom kan det putsas till så att det får en vacker glans och bidrar mycket till estetiken. I Stenhandboken finns det råd och tips för alla som vill använda sig av natursten.

 

För den som är intresserad av granitindustrins historia kan ett besök på stenhuggarmuséet rekommenderas. Där får besökaren tillgång till gamla bilder och arkiv som visar hur stenindustrin en gång var en vital del av samhället.