Radonmät dina lokaler

Om du driver en stenindustri är det viktigt att du ser till att luften är av hög kvalitet för att du och dina medarbetare ska må bra. Ett bra sätt att förbättra luften i lokalerna eller på arbetsplatsen är genom radonmätning. Vidare i texten får du mer information om det.

Viktigt med bra luft

radea.se kan du läsa allt det du behöver veta om radon och radonmätning. Men för att summera det kort så är det viktigt att luften är ren både i hemmet och på arbetsplatsen eftersom det minskar risken för cancer. Dessutom är bra luft viktigt för att ni ska må bra allmänt och bidrar till att ni kan jobba bättre. På hemsidan får du mer djupgående information om radon och radonmätning.

Gör en radonmätning

En radonmätning görs för att ta reda på om det finns några problem med föroreningar i luften och hur pass omfattande problemet eventuellt är. När man upptäcker förhöjda halter av radon i luften ska du boka en radonbesiktning för att de som är kunniga ska kunna undersöka mer. Därefter får du bättre förutsättningar för hur radonhalterna ska sänkas, vilket även det är något de kan hjälpa er med. Med andra ord behöver du själv inte göra så mycket mer än att besöka företagets hemsida och boka en radonmätning. Då får du hem dosor som du kan placera runt om i lokalerna som mäter radonhalten i luften. Det tar ungefär 60 dagar tills dosorna har gjort sitt och därefter undersöker företaget om det är nödvändigt att göra en radonsanering.