Att arbeta inom stenindustrin

Inom stenindustrin bryts och förädlas olika bergarter ur berg, till exempel marmor, granit, kalksten, sandsten och skiffer. Att vara stenarbetare kan vara ett tungt jobb varför det är viktigt med återhämtning. Att vila upp sig framför en öppen spis eller braskamin kan vara guld värt. Om du köper vecsäckar från Kellfri blir vedhanteringen enkel och effektiv när det är dags att elda. Vecsäckar finns i olika storlekar och för återanvändning likväl som engångsbruk.


Sveriges Stenindustriförbund

För dig som arbetar som stenhuggare finns Sveriges Stenindustriförbund (Sten), vilket är branschorganisationen för alla som är verksamma inom stenindustrin. Du kan jobba med brytning likväl som försäljning och montering av natursten. Även leverantörer och konsulter är välkomna när det handlar om naturstensprodukter.